Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ


Ο τομέας του spa συνδυάζει την αυστηρότητα που επιβάλλεται από παραμέτρους όπως η σωστή δομή και λειτουργία με τη φαντασία που απαιτεί το “στήσιμο” ενός σχεδιασμού και concept ανάλογου της κάθε μονάδας ή ξενοδοχείου. Και η ομάδα της HWS το καταφέρνει ενσωματώνοντας στη λειτουργία της τη λογική των εγκεφαλικών ημισφαιρίων (αριστερό-ορθολογιστικό # δεξί-δημιουργικό). Έτσι, όλοι εμείς στην HWS -managers, υπεύθυνοι spa και κέντρων θαλασσοθεραπείας, θεραπευτές και εκπαιδευτές spa, σχεδιαστές, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, νομικοί, επιχειρηματικοί και εξειδικευμένοι ιατρικοί σύμβουλοι- καταφέρνουμε και σκεφτόμαστε και ως επιχειρηματίες, αλλά και ως επισκέπτες.