ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ


Ένα ολοκληρωμένο πεδίο υπηρεσιών spa

Μια από τις πλέον έμπειρες ομάδες στελεχών στον χώρο

Έναν ικανό μηχανισμό εκπαίδευσης και στελέχωσης των μονάδων μας

PREV
NEXT

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Ενοικίαση
& Διαχείριση spa

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Έρευνα αγοράς & βιωσιμότητας έργου
Προϋπολογισμός έργου
3ετείς oικονομικές προβλέψεις
Βασικοί δείκτες απόδοσης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ SPA CONCEPT
Σχεδιασμός χώρου
Δημιουργία μενού υπηρεσιών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PRE-OPENING
Χρονοδιάγραμμα έργου/Critical Path
Κατασκευαστικά και μηχανολογικά σχέδια
Κατασκευή και εξοπλισμός
Συνολική επίβλεψη κατασκευής
Στελέχωση & εκπαίδευση προσωπικού
Προμήθεια αναλώσιμων και καλλυντικών
Spa software
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ POST-OPENING
Marketing plan
Επιχειρησιακοί έλεγχοι
Αξιολόγηση προσωπικού
Ανώνυμος επισκέπτης (mystery guest)